Tavaszi Hangok koncert 2023

| Kategória: Egyéb

Tisztelt MJBT Tagok!

Idén is megrendezzük a várva várt „Tavaszi Hangok” koncertet.

Időpont: 2023. március 27-én (hétfőn) 19 órai kezdettel
Helyszín: Zeneakadémia Solti terem

Jelentkezés:
2023. február 20-tól 2023. március 12-ig jelentkezzenek e-mailben a koncertre, megnevezve azt is, hogy hány személyre kérnek jegyet.

Az e-mail cím:tavaszihangok2023@gmail.com

Ezt a hagyományos programunkat, amelyet az idén 20. alkalommal szervezünk a Japán Nagykövetséggel és a Zeneakadémiával közösen a Magyarországon, a Zeneakadémián tanuló japán diákok fellépésével. A nagysikerű koncertre mindig sokkal többen jelentkeznek, mint ahány férőhely van.

A jegyeket jelentkezési sorrendben adjuk ki. A koncert előtt nem sokkal visszajelzést is küldünk.
Mindenkit nagy szeretettel várunk a méltán sikeres koncertre!

Konferencia felhívás – Nemzetépítés Ázsiában

| Kategória: Egyéb

A konferencia időpontja: 2023. június 1-2.
A konferencia helyszíne: Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Jelentkezés: A jelentkezéseket a jelentkező nevének, affiliációjának, az előadás címének és rövid absztraktjának megadásával 2023. március 15-ig várjuk a következő e-mail címre:
nemzetepites.konferencia@abtk.hu
A jelentkezés befogadásáról 2023. április 15-ig küldünk értesítést.
A konferencián nem előadóként való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A konferencia szervezői: Sárközi Ildikó Gyöngyvér, Szilágyi Zsolt és Szivák Júlia
Elérhetőségük:
nemzetepites.konferencia@abtk.hu
sarkozi.ildiko.gyongyver@abtk.hu
szilagyi.zsolt@abtk.hu
szivak.julia@gmail.com

További részletek:
A nemzetépítés és az azt kísérő, befolyásoló, a nemzetépítés folyamatával ezer szálon összefonódó jelenségek – az identitás- és emlékezetpolitika, a modernizáció és az urbanizáció, a globalizáció és a glokalizáció – megismerése és megértése egyre nagyobb jelentőséggel bír mai világunkban. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a ma ezekkel a folyamatokkal szorosan együtt élő ázsiai országok gazdasági megerősödése, ennek köszönhető nemzetközi szerepvállalásuk, és politikai befolyásuk növekedése gyakorta válik heves viták tárgyává, aggodalmak, félelmek táptalajává. A nemzetformáló rezsimek emlékezet- és identitáspolitikájának központi elemei azonban rejtve maradnak, ha földrajzi és történelmi vákuumban értelmezzük a nemzetté formálódás folyamatát. Ugyancsak nem alkotható teljes kép e folyamatról, ha nem szentelünk figyelmet annak a kérdésnek, hogy a nemzeteket alkotó etnikumok, etnikai kisebbségek, lokális közösségek milyen kihívásokkal szembesülnek a társadalom minden rétegét átható folyamat során.A konferencia célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a fenti jelenségeket más-más aspektusból vizsgáló, különböző terepeken mozgó, egyetemekhez és kutatóhelyekhez kötődő szakemberek között. Reményeink szerint így egy minden eddiginél átfogóbb képet nyerhetünk majd a mai magyarországi Ázsia-kutatás fenti témához kapcsolódó tapasztalatairól, a nemzetépítés „objektív” vizsgálatától a kutatások elmélet- és módszertanát érintő változások kérdésén át a jelenség hátterében álló tényezők feltárásának jelentőségéig.

Ennek megfelelően adott ázsiai országok szakértőitől, kutatóitól az alábbi – a teljesség igénye nélkül felsorolt – témakörökhöz várunk előadásokat:
• a nemzetépítés történeti kontextusban
• a nemzetépítés kutatástörténeti áttekintése
• nemzetépítés és (ön)reprezentáció
• a nemzetépítés befolyása az etnikumok, lokális közösségek, individuumok életére• nemzetépítés és örökségesítés
• elméleti- és módszertani kérdések a nemzetépítés kutatásában
• a változó terepek kihívásai
• a nemzetépítés kutatásának etikai dilemmái

2023. Februári Klubnap

| Kategória: Egyéb

A klubnapunk címe:
Tordáné Hajabács Ilona: Japán és Kodály kapcsolata

A februári klubnapot a Kodály Világa Egyesülettel közösen szervezzük. A meghívott előadó, Tordáné Hajabács Ilona lesz, aki szoros kapcsolatban állt a japán Kodály Esztétikai Nevelési Intézettel, és az intézet alapítójával, Hani Kjóko tanárnővel. Tordáné számos alkalommal járt Japánban előadásokat és szemináriumokat tartani pedagógusoknak Kodályról, az oktatás és nevelés módszertanáról, illetve itthon is többször fogadott japán küldöttségeket. Egyben ő a Hani Kjóko által alapított Hani Alapítvány kuratóriumának az elnöke.
Az előadás során a Kodály Társaság énekelni fog nekünk, sőt daltanításra is számíthatunk!

Helyszín: Nemzetek Háza
Időpont: 2023.02.17., 17:00

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, klubtagot!