Konferencia felhívás – Nemzetépítés Ázsiában

| Kategória: Egyéb

A konferencia időpontja: 2023. június 1-2.
A konferencia helyszíne: Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Jelentkezés: A jelentkezéseket a jelentkező nevének, affiliációjának, az előadás címének és rövid absztraktjának megadásával 2023. március 15-ig várjuk a következő e-mail címre:
nemzetepites.konferencia@abtk.hu
A jelentkezés befogadásáról 2023. április 15-ig küldünk értesítést.
A konferencián nem előadóként való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A konferencia szervezői: Sárközi Ildikó Gyöngyvér, Szilágyi Zsolt és Szivák Júlia
Elérhetőségük:
nemzetepites.konferencia@abtk.hu
sarkozi.ildiko.gyongyver@abtk.hu
szilagyi.zsolt@abtk.hu
szivak.julia@gmail.com

További részletek:
A nemzetépítés és az azt kísérő, befolyásoló, a nemzetépítés folyamatával ezer szálon összefonódó jelenségek – az identitás- és emlékezetpolitika, a modernizáció és az urbanizáció, a globalizáció és a glokalizáció – megismerése és megértése egyre nagyobb jelentőséggel bír mai világunkban. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a ma ezekkel a folyamatokkal szorosan együtt élő ázsiai országok gazdasági megerősödése, ennek köszönhető nemzetközi szerepvállalásuk, és politikai befolyásuk növekedése gyakorta válik heves viták tárgyává, aggodalmak, félelmek táptalajává. A nemzetformáló rezsimek emlékezet- és identitáspolitikájának központi elemei azonban rejtve maradnak, ha földrajzi és történelmi vákuumban értelmezzük a nemzetté formálódás folyamatát. Ugyancsak nem alkotható teljes kép e folyamatról, ha nem szentelünk figyelmet annak a kérdésnek, hogy a nemzeteket alkotó etnikumok, etnikai kisebbségek, lokális közösségek milyen kihívásokkal szembesülnek a társadalom minden rétegét átható folyamat során.A konferencia célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a fenti jelenségeket más-más aspektusból vizsgáló, különböző terepeken mozgó, egyetemekhez és kutatóhelyekhez kötődő szakemberek között. Reményeink szerint így egy minden eddiginél átfogóbb képet nyerhetünk majd a mai magyarországi Ázsia-kutatás fenti témához kapcsolódó tapasztalatairól, a nemzetépítés „objektív” vizsgálatától a kutatások elmélet- és módszertanát érintő változások kérdésén át a jelenség hátterében álló tényezők feltárásának jelentőségéig.

Ennek megfelelően adott ázsiai országok szakértőitől, kutatóitól az alábbi – a teljesség igénye nélkül felsorolt – témakörökhöz várunk előadásokat:
• a nemzetépítés történeti kontextusban
• a nemzetépítés kutatástörténeti áttekintése
• nemzetépítés és (ön)reprezentáció
• a nemzetépítés befolyása az etnikumok, lokális közösségek, individuumok életére• nemzetépítés és örökségesítés
• elméleti- és módszertani kérdések a nemzetépítés kutatásában
• a változó terepek kihívásai
• a nemzetépítés kutatásának etikai dilemmái

2023. Februári Klubnap

| Kategória: Egyéb

A klubnapunk címe:
Tordáné Hajabács Ilona: Japán és Kodály kapcsolata

A februári klubnapot a Kodály Világa Egyesülettel közösen szervezzük. A meghívott előadó, Tordáné Hajabács Ilona lesz, aki szoros kapcsolatban állt a japán Kodály Esztétikai Nevelési Intézettel, és az intézet alapítójával, Hani Kjóko tanárnővel. Tordáné számos alkalommal járt Japánban előadásokat és szemináriumokat tartani pedagógusoknak Kodályról, az oktatás és nevelés módszertanáról, illetve itthon is többször fogadott japán küldöttségeket. Egyben ő a Hani Kjóko által alapított Hani Alapítvány kuratóriumának az elnöke.
Az előadás során a Kodály Társaság énekelni fog nekünk, sőt daltanításra is számíthatunk!

Helyszín: Nemzetek Háza
Időpont: 2023.02.17., 17:00

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, klubtagot! 

Wágner Nándor kiállítás – Záróesemény

| Kategória: Egyéb

Tisztelt MJBT-tagok!

A Műcsarnok rendezésében tavaly, október 7-én, Wágner Nándor 100. születésnapján nyílt meg a szobrászművész centenáriumi kiállítása. Az elmúlt hónapokban nagyon sokan tekintették meg, és mindhárom rendezvényünk teltházas sikert hozott. Nagyon jó sajtóvisszhangot kaptunk, napilapokban, neten és az M5-ön is. A Kortárs irodalmi és művészeti folyóirat lehozta Wehner Tibor Wagner-napló 2000-2022 írását.

Szeretettel várjuk az MJBT érdeklődő tagjait az eseményre!
Kiss Sándor
Wágner Nándor hagyatékának gondozója,
a kiállítás és a zárórendezvény szervezője

Hely: Petőfi Irodalmi Múzeum, Vörös Terem. Budapest, Károlyi utca 16, 1053
Időpont: 2023. január 27. péntek 17:00-19:00.

Program:

  • Köszöntő
  • Akiyama KojiÍgy láttam őket. A masikói Wagner Nándor Emlékalapítvány elnökének videó előadása
  • Wehner Tibor: művészettörténész: A Filozófiai Kert. Centenáriumi áttekintés a japán NHK televízió 1986 októberében rögzített TV riportjának bemutatásával
  • Prokopp Mária: Gondolatok Wagner Nándor magyarországi műveiről
  • Kiss Sándor: Wagner Nándor naplója. 1982-ben elkezdete vezetni milliméterpapíron. Élete minden napját feljegyezte egészen halála előtti időkig. Egy nap 24 óra, lejegyezve 24 mm-en
  • A centenáriumi kiállítás videó mozaikjai. Válogatás a kiállítás megszületésétől a jelen pillanatig
  • Zárszó  
  • Fogadás. Koccintás a kiállítás sikerére, kis vendégváró falatokkal

Csatlakozni, a jelentkezési lap kitöltésével lehet!
Egy jelentkezéssel több fő regisztrálható.

2023. Januári klubnap – Filmvetítés

| Kategória: Egyéb

2023. első, januári klubnapján ismét filmvetítést tartunk!
A szavazatok alapján Kiyoshi Kurosawa rendezte „A világ végéig (2019)” című filmet fogjuk vetíteni japán hanggal és angol felirattal.
Az esemény a Nemzetek házában lesz megrendezve.

A film ismeretője:
Yoko, a film főszereplője egy utazó riporter. Most éppen Üzbegisztánba kell riportokat készítenie annak alkalmából, hogy a két ország között 25 éve kerültek rendezésre a diplomáciai kapcsolatok. Yoko belecsöppen egy teljesen idegen kultúrába, ráadásul fiatal nőként a sok férfi karakter között folyton elveszettnek és gyengének tűnik. Az út amelyet bejár kalandjai során valójában egy belső fejlődésnek is a folyamata, miközben nehézségek és fura helyzetek során rátalál valódi önmagára.
Érdekessége a filmnek, hogy egy hosszabb jelenetben megmutatja az Üzbegisztánban található Navoi színházat is, amelyet a II. Világháború után japán hadifoglyok kényszermunkájának segítségével építettek fel.

A vetítés után lesz lehetőség a filmről beszélgetni, amennyiben lesz rá igény.

Felhívnánk figyelmüket, hogy a klubnapon továbbra is megvásárolható Naruhito császár – A vízi szállítás története – A világ vizei c. könyv Vihar Judit fordításában.

Az esemény ingyenes!
Minden kedves érdeklődöt sok szeretettel várunk!