Konferencia felhívás – Nemzetépítés Ázsiában

| Kategória: Egyéb

A konferencia időpontja: 2023. június 1-2.
A konferencia helyszíne: Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Jelentkezés: A jelentkezéseket a jelentkező nevének, affiliációjának, az előadás címének és rövid absztraktjának megadásával 2023. március 15-ig várjuk a következő e-mail címre:
nemzetepites.konferencia@abtk.hu
A jelentkezés befogadásáról 2023. április 15-ig küldünk értesítést.
A konferencián nem előadóként való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A konferencia szervezői: Sárközi Ildikó Gyöngyvér, Szilágyi Zsolt és Szivák Júlia
Elérhetőségük:
nemzetepites.konferencia@abtk.hu
sarkozi.ildiko.gyongyver@abtk.hu
szilagyi.zsolt@abtk.hu
szivak.julia@gmail.com

További részletek:
A nemzetépítés és az azt kísérő, befolyásoló, a nemzetépítés folyamatával ezer szálon összefonódó jelenségek – az identitás- és emlékezetpolitika, a modernizáció és az urbanizáció, a globalizáció és a glokalizáció – megismerése és megértése egyre nagyobb jelentőséggel bír mai világunkban. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a ma ezekkel a folyamatokkal szorosan együtt élő ázsiai országok gazdasági megerősödése, ennek köszönhető nemzetközi szerepvállalásuk, és politikai befolyásuk növekedése gyakorta válik heves viták tárgyává, aggodalmak, félelmek táptalajává. A nemzetformáló rezsimek emlékezet- és identitáspolitikájának központi elemei azonban rejtve maradnak, ha földrajzi és történelmi vákuumban értelmezzük a nemzetté formálódás folyamatát. Ugyancsak nem alkotható teljes kép e folyamatról, ha nem szentelünk figyelmet annak a kérdésnek, hogy a nemzeteket alkotó etnikumok, etnikai kisebbségek, lokális közösségek milyen kihívásokkal szembesülnek a társadalom minden rétegét átható folyamat során.A konferencia célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a fenti jelenségeket más-más aspektusból vizsgáló, különböző terepeken mozgó, egyetemekhez és kutatóhelyekhez kötődő szakemberek között. Reményeink szerint így egy minden eddiginél átfogóbb képet nyerhetünk majd a mai magyarországi Ázsia-kutatás fenti témához kapcsolódó tapasztalatairól, a nemzetépítés „objektív” vizsgálatától a kutatások elmélet- és módszertanát érintő változások kérdésén át a jelenség hátterében álló tényezők feltárásának jelentőségéig.

Ennek megfelelően adott ázsiai országok szakértőitől, kutatóitól az alábbi – a teljesség igénye nélkül felsorolt – témakörökhöz várunk előadásokat:
• a nemzetépítés történeti kontextusban
• a nemzetépítés kutatástörténeti áttekintése
• nemzetépítés és (ön)reprezentáció
• a nemzetépítés befolyása az etnikumok, lokális közösségek, individuumok életére• nemzetépítés és örökségesítés
• elméleti- és módszertani kérdések a nemzetépítés kutatásában
• a változó terepek kihívásai
• a nemzetépítés kutatásának etikai dilemmái